• 24 listopada | piątek | godz. 10:00
  • 25 listopada | sobota | godz. 19.00

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej, organizowanej przez „Literackie Trójmiasto”, czyli „Pracownię badań nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności”, która funkcjonuje w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem refleksji uczestników będzie wielopłaszczyznowo postrzegany, analizowany i interpretowany fenomen wzajemnych, obfitujących w niezwykle dynamiczne zwroty, związków miasta i literatury, które zaistniały w Sopocie na przestrzeni niemal 150 lat. Serdecznie zapraszamy do przysłuchiwania się i aktywnego uczestnictwa w dyskusjach plenarnych, gdyż zorganizowanie konferencji w przestrzeni kulturalnej, a nie naukowej, ma na celu zniesienie granic pomiędzy akademicką katedrą a opinią publiczną i sprowokowanie dyskusji o przeszłym i obecnym.


Program:

Piątek- 24 listopada 2017 

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji – uroczyste rozpoczęcie obrad

10:15 – 11:00 Zbigniew Chojnowski UWM, Moje czytanie sopockich poetów

11:00 – 11:20 Elżbieta Bugajna IK, Literackie związki Kaszubów z Sopotem

11:20 – 11:40  Dariusz Pakalski IFG UG, Festiwal sztuki dwuznacznej. Sopot, Opera Leśna i Wagner w powieści śpiewaj ogrody P. Huelle

11:40 – 12:00 Janusz Mosakowski IFP UG, Elise Püttner – literatka z Zoppot

12:00 – 12:30 Dyskusja

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 13:20 Elżbieta Konończuk UwB, Geopoetyka sopockiej ulicy w Wielkiej Niedźwiedzicy Jerzego Limona

13:20 – 13:40  Andrzej Fac WiMBP Gdańsk, Między wyobraźnią a rzeczywistością. Sopockie motywy w twórczości Marka Idczaka i Münchhauseniadzie Jerzego Limona

13:40 – 14:00 Marcin Całbecki IFP UG, Kwadratura Koła. Stanisława Fleszarowa-Muskat i miasto jej dzieciństwa.

14:00 – 14:20 Mariusz Kraska IFP UG, Sopot kryminalny

14:20 – 14:40 Dyskusja

14:40 – 16:00 Przerwa obiadowa

16:00 – 16:20 Jolanta Laskowska IFP UG, Życie literackie w powojennym Sopocie

16:20 – 16:40  Radosław Młynarczyk FSD UG, Socrealizm w Sopocie. Ślady nowej rzeczywistości w powojennej prozie z kurortu i o kurorcie

16:40 – 17:00 Piotr Millati IFP UG, Sopot Agnieszki Osieckiej

17:00 – 17:20 Zbigniew Walczak FSD UG, Sopot w „Literach” – „Litery” o Sopocie

17:20 – 17:40 Katarzyna Kręglewska IFP UG, Sopocki Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY

17:40 – 18:10 Dyskusja


Sobota – 25 listopada 2017 

9:00 – 9:20   Bartosz Dąbrowski IFP UG, Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć – widma Mieczysława Abramowicza

9:20 – 9:40    Svetlana Pavlenko IRiSW UG, Wojna, miasto, miłość – Sopot oczami szeregowego żołnierza Armii Czerwonej

9:40 – 10:00 Andrzej Franaszek UP, O Herbercie sopockim

10:00 – 10:20 Katarzyna Jerzak APS, Empik, „Mewa”, dom na Chrobrego: Edward Stachura w Sopocie

10:20 – 10:40 Dyskusja

10:40 – 11:10 Przerwa kawowa

11:10 – 11:30  Katarzyna Wądolny-Tatar UP, Późna poezja Zbigniewa Jankowskiego

11:30 – 11:50 Agnieszka Czyżak UAM, Czytane po trzydziestu latach – Kilka słów o strachu Antoniego Pawlaka

11:50 – 12:10  Małgorzata Klimczuk UP, Żywioły życia. „Wygaszanie” wyobraźni poetyckiej w twórczości Teresy Ferenc

12:10 – 12:30 Artur Nowaczewski IFP UG, Od dziecka do nicości. O poezji Krzysztofa Kuczkowskiego

12:30 – 13:00 Dyskusja i zakończenie obrad