Wytyczne/regulamin dla widzów Teatru na Plaży

Drodzy widzowie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, których respektowanie jest obowiązkowe na naszych wydarzeniach.

Spektakle Teatru na Plaży grane w plenerze

 1. Widownia spektakli plenerowych Teatru na Plaży wynosi nie więcej niż 60 miejsc
 2. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co zapewni Organizator wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące.
 3. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
 4. Na terenie Teatru obowiązuje zasada dezynfekcji dłoni płynem odkażającym lub założenia jednorazowych rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po jej terenie.
 5. Podczas Spektaklu i po jego zakończeniu widzowie są zobowiązani do pozostawania na swoich miejscach, celem stopniowego opuszczania terenu spektaklu, zgodnie ze wskazaniami Obsługi Widowni (aby nie powodować tłoku przy wyjściu).
 6. Ze względu na plenerowy charakter Spektaklu, Teatr nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zaleca się uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Spektaklu złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
 7. Teatr zastrzega możliwość przeniesienia Spektaklu na inny dzień lub w inne miejsce, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Spektaklu zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.
 8. Wszystkie powyższe zasady będą aktualizowane na bieżąco na podstawie aktualnych na dany moment zaleceń sanitarnych Rządu RP lub GIS.

Spektakle grane w Teatrze na Plaży

 1. Widownia Teatru na Plaży zostaje zmniejszona o 50%, tj. do 45 miejsc
 2. Do odwołania nie będą sprzedawane wejściówki na wszystkie wydarzenia
 3. Widzowie będą usadzani na zasadzie „szachownicy” – w związku z czym, miejsca na wcześniej już zakupionych biletach mogą nieznacznie się różnić od numerów miejsc, które zostaną przydzielone najpóźniej przy wejściu na salę teatralną.
 4. Na terenie Teatru na Plaży obowiązują zasada zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji dłoni płynem odkażającym lub założenia jednorazowych rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po jego terenie
 5. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość korzystania z szatni
 6. Podczas Spektaklu i po jego zakończeniu widzowie są zobowiązani do pozostawania na swoich miejscach, celem stopniowego opuszczania sali, zgodnie ze wskazaniami Obsługi Widowni (aby nie powodować tłoku przy wyjściu).
 7. Wszystkie powyższe zasady będą aktualizowane na bieżąco na podstawie aktualnych na dany moment zaleceń sanitarnych Rządu RP lub GIS.

Spektakle Teatru na Plaży grane w Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot

 1. Widownia Polskiej Filharmonii Kameralnej zostaje zmniejszona o 50%, tj. do 129 miejsc
 2. Do odwołania nie będą sprzedawane wejściówki na wszystkie wydarzenia
 3. Widzowie będą usadzani na zasadzie „szachownicy” – w związku z czym, miejsca na wcześniej już zakupionych biletach mogą nieznacznie się różnić od numerów miejsc, które zostaną przydzielone najpóźniej przy wejściu na salę teatralną.
 4. Na terenie Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot obowiązują zasada zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji dłoni płynem odkażającym lub założenia jednorazowych rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po jej terenie
 5. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość korzystania z szatni
 6. Podczas Spektaklu i po jego zakończeniu widzowie są zobowiązani do pozostawania na swoich miejscach, celem stopniowego opuszczania sali, zgodnie ze wskazaniami Obsługi Widowni (aby nie powodować tłoku przy wyjściu).
 7. Wszystkie powyższe zasady będą aktualizowane na bieżąco na podstawie aktualnych na dany moment zaleceń sanitarnych Rządu RP lub GIS.