Miło nam poinformować i jednocześnie pochwalić się, że Sopot został uznany za najlepsze polskie miasto dla rozwijania kultury. To między innymi również nasza zasługa 😉

Sopot stwarza najlepsze warunki dla rozwoju kultury. Taki jest wynik badań i analiz porównawczych przeprowadzonych przez zespół DNA Miasta z Fundacji Res Publica. Do współpracy przy tworzeniu rankingu zaproszono ponadto 32 ekspertów – badaczy, animatorów kultury, pracowników instytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej oraz od analiz ilościowych.

Autorzy rankingu wzięli pod uwagę dane liczbowe dotyczące takich obszarów polityki kulturalnej, jak:

  • dostępność do kultury, uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury
  • otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej i finansowanie/zasoby kultury,
  • działalność pozainstytucjonalna (organizacji społecznych).

W przeprowadzonych badaniach eksperci porównali 100 polskich miast pod względem warunków dla rozwoju kultury, jakie tworzą te miasta realizując politykę kulturalną.

– Bardzo nas cieszy pierwsze miejsce jakie uzyskał Sopot w rankingu „Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej” – mówi Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. – Badanie oparto m.in. na twardych danych dotyczących funkcjonowania miejskich instytucji kultury i NGO-sów, ale dla nas za liczbami kryją się konkretni ludzie i ich starania, aby kultura w Sopocie mogła się rozwijać w sposób harmonijny i z zachowaniem najwyższych standardów. Myślę, że jest to też potwierdzenie kierunku działań miasta w sferze budowania ambitnej i wrażliwej społecznie strategii rozwoju kultury – dodaje wiceprezydent.

Więcej informacji na temat rankingu:

Wskaźnik Sprzyjania Kulturze. Metodologia
Ranking miast